kursy szkoleniowe Żary Archive

Ruch obrotowy cz. 3

Powstaje tu, jak zawsze, zgodnie z 3-cią zasadą dynamiki, przeciwdziałanie, równe działaniu i skierowane w stronę przeciwną. Sprawa przedstawia się pozornie tak, jak gdyby przy ruchu obrotowym zjawiały się jakieś 2 nowe siły: jedna, starająca się zbliżyć kursy szkoleniowe Żary

Rzut poziomy cz. 1

Wiemy, że gdy masa porusza się w kierunku prostolinijnym z szybkością jednostajną, co zresztą w naturze rzadko bardzo bywa, to oczywiście, nie działają na nią żadne siły, lub działają tylko siły wzajemnie się równoważące i masa taka kursy szkoleniowe Żary

Ruch falisty podłużny

Gdy w powietrzu, czy innym gazie powstanie ruch, np. wskutek wybuchu gazów, zadrgania uderzonego dzwonu i t. p., wówczas otaczająca to miejsce ze wszystkich stron warstwa powietrza rozszerzy się nagle i wywrze ciśnienie na dalsze części powietrza, kursy szkoleniowe Żary

Ruch obrotowy cz. 1

Gdybyśmy ciało K, uwiązane na końcu sznurka, trzymanego za dragi koniec w ręku R, puścili w ruch obrotowy dookoła ręki, to jakkolwiek za każdym obrotem znajdzie się ono pionowo nad ręką, nie podparte, nie spadnie na nią, kursy szkoleniowe Żary

Ruch wahadłowy cz. 4

Ponieważ jednak czas wahania zależy od przyciągania ziemi, które np. przy biegunach ziemi, znajdujących się bliżej środka kuli ziemskiej, jest większe, na równiku zaś mniejsze, przeto wahadło sekundowe musi mieć w każdej szerokości geograficznej inną długość i kursy szkoleniowe Żary

Ruch wahadłowy cz. 1

Jeżeli sznurek, u dołu obciążony, pręt, czy inne ciało sztywne, zawiesimy ruchomo górnym końcem i odchyliwszy je na pewną odległość, puścimy swobodnie, pocznie takie ciało, jak każdo, wychylone z równowagi stałej, spadać, dążąc do położenia pionowego; doszedłszy kursy szkoleniowe Żary

Ruch wahadłowy cz. 2

Przyczyną nie zatrzymania się wahadła w tym położeniu równowagi jest tylko ta siła bezwładności jego ruchu. Wahadło, spadając z położenia, do którego je odchyliliśmy, aż do położenia pionowego, nabywało, jak każde ciało spadające przyspieszenia i w położeniu kursy szkoleniowe Żary

kursy szkoleniowe Żary