Latest

Termometr cz. 6

Do najgorszych należy: drzewo, słoma, siano, wełna, bawełna, puch, powietrze, śnieg i t. d., w ogóle ciała porowate, puszyste, zawierające w sobie dużo powietrza. Domy budujemy ze złych przewodników, aby

Termometr cz. 5

Znając ciepło właściwe danego ciała i temperaturę, do jakiej pewna jego masa ogrzaną została, łatwo obliczyć ilość ciepła, jaką przy tym otrzymało. Jeżeli np.- 10 kg żelaza ogrzaliśmy o 150°,

Termometr cz. 4

Lecz nawet jednakowe masy różnych ciał, wymagają dla ogrzania do jednakowej temperatury, różnej ilości ciepła, zależnie od rodzaju materii tych ciał; np. do ogrzania 1 kg żelaza o 1 stopień

Termometr cz. 3

Wywieszając termometr za okno, należy go zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci i wiatru (a więc najlepiej od strony północnej, pod daszkiem itp.), gdyż inaczej, rtęć wskaże temperaturę chwilową

Termometr cz. 2

Te części nazywamy stopniami temperatury. Tak przyrządzony termometr nazywamy stustopniowym, albo termometrem Celsjusza i tylko takiego dla celów naukowych używamy. Do celów domowych używany bywa u nas i w Niemczech

Termometr cz. 1

Z różnych przyrządów, używanych do mierzenia wysokości temperatury, najczęściej stosowany bywa termometr rtęciowy. Jest to rurka szklana, zamknięta na obu końcach, a na jednym rozszerzona w kuleczkę, napełnioną rtęcią; z

Temperatura cz. 2

Ciepło zawsze przechodzi z ciała cieplejszego do chłodniejszego, lecz nigdy odwrotnie, zupełnie tak samo, jak woda w 2 naczyniach, złączonych ze sobą u dołu, przepływać będzie z naczynia, w którym

Temperatura cz. 1

Gdy się dotykamy jakiegoś ciała, odbieramy wrażenie, które oznaczamy wyrazami: gorące, ciepłe, letnie, chłodne, zimne. W tym samym pokoju, człowiek zziębnięty poprzednio na mrozie, odczuje ciepło, gdy inny, przyszedłszy np.

Współbrzmienie cz. 3

Instrumenty dęte wydają ton wskutek drgania zawartego w nich powietrza, nie zaś samej rury (dlatego dotknięcie się rury nie tłumi tonu). Drgające w rurze powietrze tworzy również pół fale, czyli

Współbrzmienie cz. 2

Struna dodaje ton tym wyższy, im jest krótsza, cieńsza, lżejsza i silniej napięta. Gdy się jej dotykamy pośrodku palcem lub piórkiem, choćby lekko i tylko jedną połowę w ruch wprowadzimy,